☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie

Poniedziałek 15.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Deklaracja dostępności dla BIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 15.09.2008
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:   04.12.2020

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część plików nie jest dostępna cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-25
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sylwia Nadolska.
 • E-mail: s.nadolska@pcpr-goleniow.pl
 • Telefon: 91 418 38 60

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli
w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do  do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strony podmiotowe w ramach BIP posiadają następujące ułatwienia:

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza TAB.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczanie aktywnego linka czy pola formularza.
 • Dostępna jest wersja strony z podwyższonym kontrastem, zastosowano przycisk A++ umożliwiający zmianę wielkości tekstu.

Dostępność architektoniczna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie zapewnia obsługę osób niepełnosprawnych.

Budynek, w którym mieści się siedziba PCPR jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.

Do PCPR można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Budynek usytuowany jest w centrum miasta w odległości ok. 1 km od węzła komunikacyjnego,  tj. dworca PKP, PKS, BUS umożliwiającego osobom niepełnosprawnym z terenu powiatu swobodny dojazd. W pobliżu budynku znajduje się parking, a bezpośrednio przed budynkiem znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Przy przejściach dla pieszych wokół budynku są obniżone krawężniki. Siedziba PCPR znajduje się na II piętrze budynku.

Do budynku są dwa wejścia dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Obydwa z poszerzonymi otworami drzwiowymi. Przy pierwszym, usytuowanym od ul. Pocztowej jest podjazd, przy drugim od strony parkingu znajduje się winda. Osoby niepełnosprawne poruszające się przy pomocy wózka inwalidzkiego mają możliwość swobodnego poruszania się na każdym piętrze budynku.

W siedzibie PCPR znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
w pomieszczeniach biurowych są poszerzone otwory drzwiowe umożliwiające swobodne przemieszczanie się.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma również pętli indukcyjnych.

Korytarze w budynku mają szerokość min. 160 cm, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach. W siedzibie PCPR znajdują się informacje nt. lokalizacji poszczególnych zespołów, które ułatwiają poruszanie się i umożliwią odnalezienie poszukiwanego pomieszczenia.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Wytworzył:
Udostępnił:
Mojsiewicz Agnieszka
(2015-12-07 19:22:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Nadolska Sylwia
(2021-03-25 12:34:53)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 64942